2014-2015 Idaho ODP Staff

 

ODP ADMINISTRATION

State Director of Coaching                                                     Skyler Bell

                                                                                             (208) 336-5256

                                                                                             sbell@idahoyouthsoccer.org

State Technical Director                                                        Steve Adlard
                                                                                               
                                                                                             (208) 336-5256

                                                                                             sadlard@idahoyouthsoccer.org

ODP Administrator                                                                 Pam Draper

                                                                                           (208) 336-5256

                                                                                           pdraper@idahoyouthsoccer.org

 

ODP BOYS

    

‘98 & '99B

Head Coach:    Steve Adlard                                         USSF A License, Premier, IYSA TD

                     sadlard@idahoyouthsoccer.org


Asst. Coach:    Matt Billings                                           USSF C License, C of I Asst Coach                          
                    
                     matty5446bills@hotmail.com

Asst. Coach:    Mark Mansfield                                        USSF D License

                         
                     archer@ida.net
 

‘00B

Head Coach:    Jon Curry                                              USSF C License

                     jrcurry@gmail.com

Asst. Coach:    Mike Zierenberg                                     USSF D License

                     mzierenberg@msn.com


‘01B

Head Coach:    Taylor Bodily                                          USSF B License, C of I Asst Coach

                     taylorbod@live.com

Asst. Coach:    Philip Baham                                           USSF D license
                         

                     thebahams12@gmail.com

’02 & '03B

Head Coach:    Jason Vittrup                                          USSF A License

                     Jason.Vittrup@gmail.com

Asst. Coach:    Lee Weatherly                                        USSF D License candidate

                     lcweatherly@gmail.comODP GIRLS

‘98G & '99G

Head Coach:    Skyler Bell                                              USSF A License, IYSA DOC

                     sbell@idahoyouthsoccer.org

Asst. Coach:    Nicole Frank                                           USSF B License

                     enfrank5@yahoo.com

Asst. Coach:    Meagan McKinney                                    USSF D License, BSU Vol. Asst.

                     meagan_mckinney@gmail.com


‘00G

Head Coach:     Geoff Poole                                             USSF D License

                          gpoole16@gmail.com

Asst. Coach:       Melinda Bodine-Stevens                                         USSF C License

                          mbodinestevens@yahoo.com

 

‘01G

Head Coach:   Brian Lee                                                 USSF C License

                         brian@leept.com


Asst. Coach:   Coe Michaelson                                                 USSF A License, Premier, NNU HC

                    coemichaelson@gmail.com   
  


'02 & '03G

Co-Head Coach:  
Jared Vreeland                                      USSF B License

                    Gdoc.bnsc@gmail.com


Co-Head Coach:   Tracy Clark                                           USSF C License

                    dlclarkinc@gmail.com

 

 ADDITIONAL ODP STAFF


District 1
Head Coach:    Mike Pellicio                                             USSF B License
                     Dan Philp                                                 USSF B License
                     Brock Ogami                                             Advanced National Diploma, Spokane CC Asst. Coach
                     Jim Hill                                                     USSF C License
                     Kevin Houston                                           USSF B License                                            

                     Jason Quintero                                          USSF A License
                     Travis Wilson                                            USSF D License
                     Chris Windham                                          USSF C License
                     Shawn Van Leuven                                    USSF D License
                     Darin Dupree                                            USSF C License
                     Kevin Moon                                              USSF A License, Whitworth Asst. Coach
                     Derek Williams                                          USSF C License

District 2

Head Coach:    Kelly Feldman                                          USSF B License          

District Admin:     Peter Stilling                                           USSF B License, BYU- Idaho
Staff:             Mark Mansfield                                         USSF D License
                     Chuck Stuart                                           USSF B License
                     Heather Silverman                                    USSF C License
                     Rocky Rhodes                                          USSF E License
                     Cecilie Henriksen                                      Idaho State University Asst. Coach